Změna ceníku – levnější instalace, při migraci první rok provozu zdarma.

V ceníku služeb *.obecniknihovna.cz dochází ke dvěma pozitivním změnám (samozřejmě pro zákazníky).

1. Cena instalace a nastavení se snižuje z 6 000,- Kč na 5 400, - Kč.

2. Při přechodu z konkurenčního systému se ruší výhoda instalace zdarma, ale nově platí první rok provozu zdarma. Výsledně tedy knihovny nad 5 000 titulů ušetří 2 100,- Kč, nad 10 000 titulů 4 100,- Kč atd. v prvním roce provozu oproti starým cenám.

Pro rychlou kalkulaci nákladů na zavedení a provoz systému *.obecniknihovna.cz je k dispozici kalkulačka

Ceny uvedeny bez DPH.

Kalkulace nákladů

Pokud chcete rychle spočítat náklady na zavedení a provoz systému *.obecniknihovna.cz, tak je nově k dispozici interaktivní kalkulačka. Spočítá kompletní náklady, včetně etiket, členských průkazů, čtečky čárových kódů atp.

Najde ji zde

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně – výměnné soubory

*.obecniknihovna.cz nově podporuje přebírání výměnných souborů ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Funkce je identická jako u přebírání souborů z Benešovské knihovny - po načtení souboru do systému jsou tituly dostupné v OPACu a k dispozici pro výpujčky čtenářům. Použití stávajícího čárového kódu je samozřejmostí.

Tato funkce byla vytvořena zdarma v rámci vylepšování systému na základě požadavku Obecní knihovny v Chrustenicích, která získala dotaci na náš systém v programu VISK 2014.

Nová reference – migrace ze systému Clavius

Začátkem března 2014 projevila Středisková knihovna v Divišově zájem o náš systém s tím, že by ráda převedla svá data ze systému Clavius.  Jednalo se celkem o data 15 500 svazků. Koncem března byl doladěn postup migrace  v testovacím prostředí a následně proveden na již novém systému Divišovské knihovny - divisov.obecniknihovna.cz. Podařilo se převzít veškerá bibliografická data, všechny údaje o akvizicích ( data nákupu, čísla dodacích listů, případně faktur, ceny) a samozřejmě přírustkový a úbytkový seznam. Provázanost na číselníky např.  o členění fondu, důvodech odpisu atp. zůstala rovněž zachována. Díky napojení našeho systému *.obecniknihovna.cz se službou obalkyknih.cz došlo k nárůstu počtu dostupných obálek z cca 1200 na 7400. Nezbývá než poděkovat knihovně v Divišově za projevenou důvěru.

Jaký je scénář zprovoznění systému *.obecniknihovna.cz v naší knihovně?

V případě nové instalace probíhá zprovoznění podle zhruba následujícího harmonogramu:

Aktivita Termín Odpovědnost  
    *.obecniknihovna.cz zákazník  
Potvrzení objednávky D X S  

Vyplnění dotazníku konfigurace (na základě knihovního řádu)

D+1 den X S  
Konfigurace systému, tvorba WWW presentace D+5 dní X    
Dodávka příslušenství (čtečka, etikety, průkazy) D+5 dní X    
Školení D+6 dní X S  
Začátek zadávání knižního fondu D+7 dní X S  
Akceptace D+8 dní   X  

Odpovědnost: X - vlastník, S - spolupracuje, dodává vstupy, poskytuje součinnost

 

Z pohledu knihovny celý proces dodávky systému přináší minimální rizika, protože je založen na principu

Objednávka->Dodávka->Akceptace->Úhrada. 

 

Harmonogram se může lišit např. o migraci dat ze starého systému atp. Každopádně celý projekt je specifikován v samotné objednávce.