Proč je celková cena tak rozdílná oproti konkurenčním systémům?

Je to především díky použitým technologiím a způsobem provozu systému - viz Je prostředí stejné pro všechny knihovny?

Systém téměř výhradně používá open source produkty licencované pod Apache License V2, GPL V3, V2, MIT a OFL. Výsledná cena tak vychází pouze z ceny prací za instalaci a úpravu systému dle požadavků knihovny, pronájem virtuálního serveru, administraci a aktualizace operačního systému, databáze, samotné aplikace a průběžné podpory. 

Celkové náklady - tj. pořízení a provoz - jsou tak podstatně nižší než u tradičních systémů.