Změna ceníku – levnější instalace, při migraci první rok provozu zdarma.

V ceníku služeb *.obecniknihovna.cz dochází ke dvěma pozitivním změnám (samozřejmě pro zákazníky).

1. Cena instalace a nastavení se snižuje z 6 000,- Kč na 5 400, - Kč.

2. Při přechodu z konkurenčního systému se ruší výhoda instalace zdarma, ale nově platí první rok provozu zdarma. Výsledně tedy knihovny nad 5 000 titulů ušetří 2 100,- Kč, nad 10 000 titulů 4 100,- Kč atd. v prvním roce provozu oproti starým cenám.

Pro rychlou kalkulaci nákladů na zavedení a provoz systému *.obecniknihovna.cz je k dispozici kalkulačka

Ceny uvedeny bez DPH.

Nová reference – migrace ze systému Clavius

Začátkem března 2014 projevila Středisková knihovna v Divišově zájem o náš systém s tím, že by ráda převedla svá data ze systému Clavius.  Jednalo se celkem o data 15 500 svazků. Koncem března byl doladěn postup migrace  v testovacím prostředí a následně proveden na již novém systému Divišovské knihovny - divisov.obecniknihovna.cz. Podařilo se převzít veškerá bibliografická data, všechny údaje o akvizicích ( data nákupu, čísla dodacích listů, případně faktur, ceny) a samozřejmě přírustkový a úbytkový seznam. Provázanost na číselníky např.  o členění fondu, důvodech odpisu atp. zůstala rovněž zachována. Díky napojení našeho systému *.obecniknihovna.cz se službou obalkyknih.cz došlo k nárůstu počtu dostupných obálek z cca 1200 na 7400. Nezbývá než poděkovat knihovně v Divišově za projevenou důvěru.