SMS upomínky

V modulu cirkulací bylo implementováno zasílání upomínek o prošlých výpůjčkách formou SMS. Stávající způsob, pomocí mailu, zůstal nezměněn. Zaslaná oznámení se ukládájí do logu čtenáře, společně s přírůstkovým číslem titulu a jsou automaticky zobrazena v kartě čtenáře.