Kalkulace nákladů

Pokud chcete rychle spočítat náklady na zavedení a provoz systému *.obecniknihovna.cz, tak je nově k dispozici interaktivní kalkulačka. Spočítá kompletní náklady, včetně etiket, členských průkazů, čtečky čárových kódů atp.

Najde ji zde

 

Proč je celková cena tak rozdílná oproti konkurenčním systémům?

Je to především díky použitým technologiím a způsobem provozu systému - viz Je prostředí stejné pro všechny knihovny?

Systém téměř výhradně používá open source produkty licencované pod Apache License V2, GPL V3, V2, MIT a OFL. Výsledná cena tak vychází pouze z ceny prací za instalaci a úpravu systému dle požadavků knihovny, pronájem virtuálního serveru, administraci a aktualizace operačního systému, databáze, samotné aplikace a průběžné podpory. 

Celkové náklady - tj. pořízení a provoz - jsou tak podstatně nižší než u tradičních systémů.