Co je *.obecniknihovna.cz?

Jde o ucelený systém pro podporu provozu knihoven - od IT systému pro jejich správu až např. po tisk členských průkazů. Nabízí i další prostředky potřebné pro knihovny - spotřební materiál (etikety, průkazky, balící fólie knih), ale i vhodné nástroje (čtečky čárových kódů, laminovačky, tiskárny). Knihovník tak má k dispozici zdroj ověřených a navzájem sladěných prostředků pro provoz knihovny.

Pro koho je systém určen?

Primárně pro menší obecní a městské knihovny. Svojí funkcionalitou a kapacitou však může zpracovávat statisíce záznamů - je založen na moderních a stabilních technologiích jako jsou SQL, Unix, virtuální zálohované servery. Systém je provozován v prostředí profesionálního datového centra - s patřičným dohledem a administrací. Architektura typu klient-server je zárukou stabilního a bezproblémového provozu.

CO *.OBECNIKNIHOVNA.CZ umí?

Webová presentace

WWW presentace knihovny obsahující informace o knihovně - základní údaje, knihovní řád, fotografie, novinky z provozu knihovny, z knižního fondu, informace o probíhajících akcích atp.

OPAC

Vyhledávání titulů pro čtenáře a knihovníka - dle autora, názvu, ISBN, druhu sbírky a volně. Automaticky seskupuje tituly např. dle klasifikace, žánru, autora. Je dostupný jak z běžných prohlížečů, tak i z mobilních zařízení. V rámci OPAC je pro čtenáře k dispozici také správa čtenářského účtu s přehledem vypůjčených titulů, rezervací, termínů.

Katalogizace/Akvizice

Základní část systému pro katalogizaci bibliografií (včetně periodik, hudebnin atp) dle polí MARC21 a vlastních definic, včetně obrázků a příloh. Samozřejmostí je generování štítků na tituly, včetně čárového kódu. Nedílnou součástí je automatické vedení přírůstkového a úbytkového seznamu. K jednoduché a rychlé katalogizaci přispívá stahování bibliografických dat přes Z39.50, vyhledávání obálek knih v systému obalkyknih.cz a google pics. Akvizice jednotlivých titulů tak probíhá maximálně efektivně a šetří čas knihovníka - např. pouhým načtením ISBN či EAN čárového kódu a přiřazením přírůstkového čísla a ceny.

Správa čtenářů

Umožňuje vytvořit různé druhy členství s rozdílnou výpůjční dobou, množstvím vypůjčených titulů, různými poplatky. Provádí tisk členských průkazek včetně fotografie a čárového kódu, automatické zasílání emailů o rezervacích a upomínkách (i formou SMS). Vede kompletní evidenci výpůjček, poplatků, komunikací se čtenářem.

Revize

Oddíl pro provádění revizí knižního fondu, včetně protokolů. Umožňuje zadávat údaje přímo přes formulář aplikace nebo např. načtení seznamu položek z textového souboru. Revize knižního fondu je tak lehce proveditelná a časově nenáročná i pro jednoho pracovníka.

Z39.50 klient

Umožňuje získávání bibliografických dat k jednoduché katalogizaci v rámci knihovny. Spolupracuje s JIB (Jednotná informační báze) Národní knihovny ČR a Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze. Nabízí propojení na více jak 100 různých zdrojů - domácích i zahraničních.

Import/Export dat

Přebírání dat v rámci výměnných souborů pomocí ISO 2709, XML, CSV. Konverze z UNIMARC na MARC21. Konverze Windows-1250 na UTF-8. Spolupracuje také se systémy Lan(Clav)ius, Cosmotron.

Čárové kódy Knižní fond, čtenářské průkazy, ISBN, EAN.

Podporované standardy.

Klasifikace RDA od verze 1.1
Datové MARC21, UNIMARC (importy), ISO 2709, XML, CSV, SQL, UTF-8, Windows-1250
Komunikační Z39.50, HTTP, HTTPS, TCP/IP, SIP (SMS notifikace), SMTP
Čárové kódy CODE128, ISBN, EAN

Proč *.obecniknihovna.cz?

OK   Náklady Při porovnání nákladů různých knihovní systémů je nutné zohlednit značné množství položek a vzít v potaz nejenom investiční, ale i provozní část.

Příklad kalkulace *.obecniknihovna.cz oproti běžnému systému ve stejném licencčním rozsahu pro knihovnu do 5000 titulů (ceny uvedeny bez DPH):
 *.obecniknihovna.czklasický systém
Investice:
  HW (PC/server)0,- Kč (provozní náklady)  10 000 - ?,- Kč
  Licence OS + DB0,- Kč (os licence)  3 500 - 25 000 Kč
  Instalace HW + OS + DB0,- Kč  0 - ?,- Kč
  Licence knihovního systému0,- Kč (os licence)  41 000 - ?,- Kč

Licence rozsahu *.obecniknihovna.cz - viz popis .

WWW, OPAC, katalogizace, správa čtenářů, výpůjční protokol, čárové kódy, Z39.50 klient, MVS, export/import záznamů, přehledy

  Instalace knihovního systému0,- Kč  1 200 - ?,- Kč
  Nastavení knihovního systému0 - 6 000,- Kč

Nastavení knihovního systému - viz ceník.

0 ,- Kč - pro knihovny přecházející od konkurence
6 000, - Kč pro nové instalace

  min. 600 Kč/hod
 
Roční provoz:
  Provoz knihovního systému5 400 - 7 200,- Kč  viz násl. položky
  Aktualizace0,- Kč (v ceně za provoz)  min. 600 Kč/hod
  Nové verze0,- Kč (v ceně za provoz)  3 200 - ?,- Kč

Poplatek za nové verze/aktualizace.
Zpravidla fixní poplatek, procento z ceny licencí. Bez nových verzí/aktualizací Váš systém přestane být časem kompatibilní s okolím a nebudete jej moci používat.

  Podpora0,- Kč (v ceně za provoz)  min. 600 Kč/hod
  Dohled a správa0,- Kč (v ceně za provoz)  není poskytováno
  Spotřeba el. energie0,- Kč (v ceně za provoz)   od 2 628,- Kč

Spotřeba el. energie - optimistická varianta.

Spotřeba el. energie velmi úsporného PC se pohybuje kolem 100W.
0.1kW x 24 hodin x 365 dní * 3 Kč/kWh = 2628 Kč

   Individuální úpravy systému 600,- Kč/hod  od 600,- Kč/hod
   ..... 0,- Kč  ?,- Kč
V neposlední řadě je nutné zohlednit, že v případě systému *.obecniknihovna.cz počítáme náklady profesionálně provozovaného systému a naopak u klasického systému pak amatérské IT podmínky prostředí knihovny.
OK   Provoz Starosti s provozem IT jistě nejsou hlavní náplní práce knihovníka. Bohužel mnohde tomu tak bývá. *.obecniknihovna.cz umožňuje zejména menším knihovnám, bez IT zázemí, se plně věnovat vlastní práci v knihovně - tj. hlavnímu důvodu existence knihovny.
OK   Stabilita Systém je provozován v uzavřeném profesionálním prostředí na moderních technologiích. To je základem stabilního prostředí, které nepodléhá každodenním náhodným změnám, dnes tak běžných v prostředí PC a MS Windows.