Kalkulace nákladů

Pokud chcete rychle spočítat náklady na zavedení a provoz systému *.obecniknihovna.cz, tak je nově k dispozici interaktivní kalkulačka. Spočítá kompletní náklady, včetně etiket, členských průkazů, čtečky čárových kódů atp.

Najde ji zde

 

Jaký je scénář zprovoznění systému *.obecniknihovna.cz v naší knihovně?

V případě nové instalace probíhá zprovoznění podle zhruba následujícího harmonogramu:

Aktivita Termín Odpovědnost  
    *.obecniknihovna.cz zákazník  
Potvrzení objednávky D X S  

Vyplnění dotazníku konfigurace (na základě knihovního řádu)

D+1 den X S  
Konfigurace systému, tvorba WWW presentace D+5 dní X    
Dodávka příslušenství (čtečka, etikety, průkazy) D+5 dní X    
Školení D+6 dní X S  
Začátek zadávání knižního fondu D+7 dní X S  
Akceptace D+8 dní   X  

Odpovědnost: X - vlastník, S - spolupracuje, dodává vstupy, poskytuje součinnost

 

Z pohledu knihovny celý proces dodávky systému přináší minimální rizika, protože je založen na principu

Objednávka->Dodávka->Akceptace->Úhrada. 

 

Harmonogram se může lišit např. o migraci dat ze starého systému atp. Každopádně celý projekt je specifikován v samotné objednávce.

Proč je celková cena tak rozdílná oproti konkurenčním systémům?

Je to především díky použitým technologiím a způsobem provozu systému - viz Je prostředí stejné pro všechny knihovny?

Systém téměř výhradně používá open source produkty licencované pod Apache License V2, GPL V3, V2, MIT a OFL. Výsledná cena tak vychází pouze z ceny prací za instalaci a úpravu systému dle požadavků knihovny, pronájem virtuálního serveru, administraci a aktualizace operačního systému, databáze, samotné aplikace a průběžné podpory. 

Celkové náklady - tj. pořízení a provoz - jsou tak podstatně nižší než u tradičních systémů.

Je prostředí *.obecniknihovna.cz stejné pro všechny knihovny?

Není! Každá knihovna má své vlastní prostředí - vlastní konfiguraci, virtuální web a databázový server. Je tak umožněno, aby každá z knihoven měla individuální nastavení a své prostředí. Přesto dohled nad provozem systému a  jeho aktualizace jsou společné. Stejně tak i virtuální HW prostředí. To vše umožňuje provozovat jednotlivé knihovny za zlomek ceny běžného knihovního systému, tak jak bylo doposud běžné.