wiki.obecniknihovna.cz

Na adrese wiki.obecniknihovna.cz nově najdete vznikající návod na použití našeho systému *.obecniknihovna.cz. Cílem wiki je:

  • - poskytování aktuálních informací o obsluze systému pro stávající uživatele
  • - nabídnout novým uživatelům se zkušenostmi s jiným knihovním systémem zdroj informací nahrazující školení na náš systém *.obecniknihovna.cz (úspora zaváděcích nákladů)

Jsou zde také uvedeny nákupní ceny a zdroje pro nákup spotřebního materiálu, čtečky čárových kódů.

Katalogizace a akvizice

Postup vložení nové bibliografie do systému, přiřazení přírůstkového čísla, publikace v OPAC.

 

Vložení nové bibliografie

Jsou tři možnosti jak vložit novou bibliografii. Veškeré úkony provádíme v oddílu Katalogizace. Prvním způsobem, nejvíce pracným, je použití  Vložení nové bibliografie. Zde musíme vyplnit veškeré bibliografické údaje titulu manuálně.

Druhým způsobem je použití Z39.50 servis v oddílu Sdílené katalogizace. Zde můžeme vyhledávat bibliografické záznamy dle autora, názvu, volně, případně přes načtení ISBN, EAN čárového kódu. Z nalezených bibliografií označíme vybraný záznam a tlačítkem Převzít Z39.50 záznamy stáhneme data do lokální databáze. Bibliografie je tím připravena k případnému doplnění údajů v menu Katalogizace -> Seznam bibliografií. Zde můžeme doplnit např. fotografii obálky ( automatické vyhledání přes obalkyknih.cz na základě ISBN, případně automatické vyhledání na google pics přes autora a titul), nastavit zveřejnění v OPAC, označit titul jako novinku, oblíbený, případně přidat přílohu či libovolné poznámky.

 

Akvizice/přiřazení přírůstkového čísla

V okamžiku, kdy máme bibliografii založenu, můžeme přistoupit k její akvizici do knihovního fondu. Jde to velmi jednoduše - v rámci bibliografického záznamu, v oddílu Exempláře, použijeme tlačítko Přidat do KF a otevře se nám formulář, kde vyplníme potřebné údaje o akvizici - např. datum zakoupení, cenu, zdroj, umístění v knihovně, zařazení do sbírky atp. Tím je akvizice ukončena a kniha je automaticky přidána do přírůstkového seznamu.

 

Publikace v OPACu

Standardně je každý titul ihned uveřejněn v OPACu knihovny.  V kolonce Exempláře nejsou uvedena žádná přírůstková čísla. V okamžiku provedení akvizice jsou přírůstková čísla uvedena - včetně jejich dostupnosti.

Jak přidat tituly mezi doporučené na úvodní stránku?

Přes Katalogizace -> Přehled bibliografií vybereme ze seznamu bibliografii, kterou chceme doporučit na úvodní stránce knihovny. Pomocí tlačítka EDITOVAT odemkneme záznam pro editaci a v dolní části obrazovky změníme pole Doporučené z Ne na Ano.
Stejným způsobem můžeme měnit označení titulů při zobrazení v OPAC - např. Nový titul, Oblíbený titul, Multimédia.

Doporučené tituly jsou zobrazovány na titulní straně OPACu, zcela vpravo na kraji obrazovky. Není vhodné vybírat více jak čtyři tituly do tohoto oddílu z důvodu přehlednosti titulní strany.