wiki.obecniknihovna.cz

Na adrese wiki.obecniknihovna.cz nově najdete vznikající návod na použití našeho systému *.obecniknihovna.cz. Cílem wiki je:

  • - poskytování aktuálních informací o obsluze systému pro stávající uživatele
  • - nabídnout novým uživatelům se zkušenostmi s jiným knihovním systémem zdroj informací nahrazující školení na náš systém *.obecniknihovna.cz (úspora zaváděcích nákladů)

Jsou zde také uvedeny nákupní ceny a zdroje pro nákup spotřebního materiálu, čtečky čárových kódů.

Změna ceníku – levnější instalace, při migraci první rok provozu zdarma.

V ceníku služeb *.obecniknihovna.cz dochází ke dvěma pozitivním změnám (samozřejmě pro zákazníky).

1. Cena instalace a nastavení se snižuje z 6 000,- Kč na 5 400, - Kč.

2. Při přechodu z konkurenčního systému se ruší výhoda instalace zdarma, ale nově platí první rok provozu zdarma. Výsledně tedy knihovny nad 5 000 titulů ušetří 2 100,- Kč, nad 10 000 titulů 4 100,- Kč atd. v prvním roce provozu oproti starým cenám.

Pro rychlou kalkulaci nákladů na zavedení a provoz systému *.obecniknihovna.cz je k dispozici kalkulačka

Ceny uvedeny bez DPH.

Kalkulace nákladů

Pokud chcete rychle spočítat náklady na zavedení a provoz systému *.obecniknihovna.cz, tak je nově k dispozici interaktivní kalkulačka. Spočítá kompletní náklady, včetně etiket, členských průkazů, čtečky čárových kódů atp.

Najde ji zde

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně – výměnné soubory

*.obecniknihovna.cz nově podporuje přebírání výměnných souborů ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Funkce je identická jako u přebírání souborů z Benešovské knihovny - po načtení souboru do systému jsou tituly dostupné v OPACu a k dispozici pro výpujčky čtenářům. Použití stávajícího čárového kódu je samozřejmostí.

Tato funkce byla vytvořena zdarma v rámci vylepšování systému na základě požadavku Obecní knihovny v Chrustenicích, která získala dotaci na náš systém v programu VISK 2014.

Převzetí údajů z excel a csv souborů

Příkladem rychlého a snadného přechodu na náš systém *.obecniknihovna.cz může být nedávno dokončená instalace v Obecní knihovně Chrustenice.  Zde byl přírůstkový seznam veden formou excelové tabulky. Tam, kde bylo u titulu uvedené ISBN se podařilo automaticky načíst přes Z39.50 offline klienta patřičná bibliografická data a následně také automaticky provést vlastní akvizici.  Zadání dat u cca. 1 200 titulů (80% fondu) tak bylo provedeno, včetně následné kontroly, během jednoho odpoledne.

Nová reference – migrace ze systému Clavius

Začátkem března 2014 projevila Středisková knihovna v Divišově zájem o náš systém s tím, že by ráda převedla svá data ze systému Clavius.  Jednalo se celkem o data 15 500 svazků. Koncem března byl doladěn postup migrace  v testovacím prostředí a následně proveden na již novém systému Divišovské knihovny - divisov.obecniknihovna.cz. Podařilo se převzít veškerá bibliografická data, všechny údaje o akvizicích ( data nákupu, čísla dodacích listů, případně faktur, ceny) a samozřejmě přírustkový a úbytkový seznam. Provázanost na číselníky např.  o členění fondu, důvodech odpisu atp. zůstala rovněž zachována. Díky napojení našeho systému *.obecniknihovna.cz se službou obalkyknih.cz došlo k nárůstu počtu dostupných obálek z cca 1200 na 7400. Nezbývá než poděkovat knihovně v Divišově za projevenou důvěru.