wiki.obecniknihovna.cz

Na adrese wiki.obecniknihovna.cz nově najdete vznikající návod na použití našeho systému *.obecniknihovna.cz. Cílem wiki je:

  • - poskytování aktuálních informací o obsluze systému pro stávající uživatele
  • - nabídnout novým uživatelům se zkušenostmi s jiným knihovním systémem zdroj informací nahrazující školení na náš systém *.obecniknihovna.cz (úspora zaváděcích nákladů)

Jsou zde také uvedeny nákupní ceny a zdroje pro nákup spotřebního materiálu, čtečky čárových kódů.