Je prostředí *.obecniknihovna.cz stejné pro všechny knihovny?

Není! Každá knihovna má své vlastní prostředí - vlastní konfiguraci, virtuální web a databázový server. Je tak umožněno, aby každá z knihoven měla individuální nastavení a své prostředí. Přesto dohled nad provozem systému a  jeho aktualizace jsou společné. Stejně tak i virtuální HW prostředí. To vše umožňuje provozovat jednotlivé knihovny za zlomek ceny běžného knihovního systému, tak jak bylo doposud běžné.