Jaký je scénář zprovoznění systému *.obecniknihovna.cz v naší knihovně?

V případě nové instalace probíhá zprovoznění podle zhruba následujícího harmonogramu:

Aktivita Termín Odpovědnost  
    *.obecniknihovna.cz zákazník  
Potvrzení objednávky D X S  

Vyplnění dotazníku konfigurace (na základě knihovního řádu)

D+1 den X S  
Konfigurace systému, tvorba WWW presentace D+5 dní X    
Dodávka příslušenství (čtečka, etikety, průkazy) D+5 dní X    
Školení D+6 dní X S  
Začátek zadávání knižního fondu D+7 dní X S  
Akceptace D+8 dní   X  

Odpovědnost: X - vlastník, S - spolupracuje, dodává vstupy, poskytuje součinnost

 

Z pohledu knihovny celý proces dodávky systému přináší minimální rizika, protože je založen na principu

Objednávka->Dodávka->Akceptace->Úhrada. 

 

Harmonogram se může lišit např. o migraci dat ze starého systému atp. Každopádně celý projekt je specifikován v samotné objednávce.

Proč je celková cena tak rozdílná oproti konkurenčním systémům?

Je to především díky použitým technologiím a způsobem provozu systému - viz Je prostředí stejné pro všechny knihovny?

Systém téměř výhradně používá open source produkty licencované pod Apache License V2, GPL V3, V2, MIT a OFL. Výsledná cena tak vychází pouze z ceny prací za instalaci a úpravu systému dle požadavků knihovny, pronájem virtuálního serveru, administraci a aktualizace operačního systému, databáze, samotné aplikace a průběžné podpory. 

Celkové náklady - tj. pořízení a provoz - jsou tak podstatně nižší než u tradičních systémů.

Je prostředí *.obecniknihovna.cz stejné pro všechny knihovny?

Není! Každá knihovna má své vlastní prostředí - vlastní konfiguraci, virtuální web a databázový server. Je tak umožněno, aby každá z knihoven měla individuální nastavení a své prostředí. Přesto dohled nad provozem systému a  jeho aktualizace jsou společné. Stejně tak i virtuální HW prostředí. To vše umožňuje provozovat jednotlivé knihovny za zlomek ceny běžného knihovního systému, tak jak bylo doposud běžné.

SMS upomínky

V modulu cirkulací bylo implementováno zasílání upomínek o prošlých výpůjčkách formou SMS. Stávající způsob, pomocí mailu, zůstal nezměněn. Zaslaná oznámení se ukládájí do logu čtenáře, společně s přírůstkovým číslem titulu a jsou automaticky zobrazena v kartě čtenáře.

Katalogizace a akvizice

Postup vložení nové bibliografie do systému, přiřazení přírůstkového čísla, publikace v OPAC.

 

Vložení nové bibliografie

Jsou tři možnosti jak vložit novou bibliografii. Veškeré úkony provádíme v oddílu Katalogizace. Prvním způsobem, nejvíce pracným, je použití  Vložení nové bibliografie. Zde musíme vyplnit veškeré bibliografické údaje titulu manuálně.

Druhým způsobem je použití Z39.50 servis v oddílu Sdílené katalogizace. Zde můžeme vyhledávat bibliografické záznamy dle autora, názvu, volně, případně přes načtení ISBN, EAN čárového kódu. Z nalezených bibliografií označíme vybraný záznam a tlačítkem Převzít Z39.50 záznamy stáhneme data do lokální databáze. Bibliografie je tím připravena k případnému doplnění údajů v menu Katalogizace -> Seznam bibliografií. Zde můžeme doplnit např. fotografii obálky ( automatické vyhledání přes obalkyknih.cz na základě ISBN, případně automatické vyhledání na google pics přes autora a titul), nastavit zveřejnění v OPAC, označit titul jako novinku, oblíbený, případně přidat přílohu či libovolné poznámky.

 

Akvizice/přiřazení přírůstkového čísla

V okamžiku, kdy máme bibliografii založenu, můžeme přistoupit k její akvizici do knihovního fondu. Jde to velmi jednoduše - v rámci bibliografického záznamu, v oddílu Exempláře, použijeme tlačítko Přidat do KF a otevře se nám formulář, kde vyplníme potřebné údaje o akvizici - např. datum zakoupení, cenu, zdroj, umístění v knihovně, zařazení do sbírky atp. Tím je akvizice ukončena a kniha je automaticky přidána do přírůstkového seznamu.

 

Publikace v OPACu

Standardně je každý titul ihned uveřejněn v OPACu knihovny.  V kolonce Exempláře nejsou uvedena žádná přírůstková čísla. V okamžiku provedení akvizice jsou přírůstková čísla uvedena - včetně jejich dostupnosti.

Jak přidat tituly mezi doporučené na úvodní stránku?

Přes Katalogizace -> Přehled bibliografií vybereme ze seznamu bibliografii, kterou chceme doporučit na úvodní stránce knihovny. Pomocí tlačítka EDITOVAT odemkneme záznam pro editaci a v dolní části obrazovky změníme pole Doporučené z Ne na Ano.
Stejným způsobem můžeme měnit označení titulů při zobrazení v OPAC - např. Nový titul, Oblíbený titul, Multimédia.

Doporučené tituly jsou zobrazovány na titulní straně OPACu, zcela vpravo na kraji obrazovky. Není vhodné vybírat více jak čtyři tituly do tohoto oddílu z důvodu přehlednosti titulní strany.